top of page
Hydroponic Vegetable Farm

הלקוחות שלנו מספרים

עמי אייל ליד המערכת ההידרופונית שלו
"בהתחלה חשבתי להקים לבד את המערכת, אבל ראיתי שזה מתעכב ולא קורה. דיברתי עם צבי, תוך שבוע כבר נוח היה אצלי והקים לי מערכת נהדרת, אני ואישתי והילדים נהנים מהגידול"

עמי מרמת השרון

Hydroponic Vegetable Farm
bottom of page